Według danych Eurostat, ceny gazu i prądu dla gospodarstw domowych w państwach UE wzrosły w drugiej połowie 2011 roku – odpowiednio o 12,6% i 6,3% licząc rok do roku. Średnio za 100 kWh prądu prywatni odbiorcy płacili w tym czasie 18,4 euro, a 100 kWh gazu 6,4 euro. W Polsce w II poł. 2011 roku cena prądu wyniosła 13,5 euro za 100 kWh (wzrost o 5,1% r/r), a gazu 5 euro (wzrost o 6,5% r/r) – są to wysokie ceny, gdy weźmie się pod uwagę mniejszą od unijnej siłę nabywczą Polaków. Ceny prądu najbardziej wzrosły na Łotwie (27%), Cyprze (19%), w Hiszpanii i Portugalii (po 13%).