GUS podał, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2012 wyniosła 12,9% wobec 13,3% w marcu br. i 12,8% w kwietniu 2011. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się w kwietniu wobec marca br. o 63,9 tys. (3,2%) i wyniosła 2072,6 tys.; natomiast w ujęciu rocznym wzrosła o 1,4%.