Część członków Rady Polityki Pieniężnej była zdecydowana podnieść stopy procentowe w kwietniu br., twierdząc, że inflacja jest zbyt wysoka, aby tylko dzięki spowolnieniu gospodarczemu spadła do akceptowalnego poziomu. Wniosek o podwyżce nie uzyskał jednak większości w głosowaniu. Inflacja od pewnego już czasu przekracza cel inflacyjny zakładany na poziomie 2,5% oraz akceptowalne odchylenie, tzn. 1,5-3,5%. W marcu obniżyła się do poziomu 3,9% r/r. RPP zapowiedziała kolejne posiedzenie na 8 i 9 maja.