GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego br., w Polsce, wynosiła 13,5%. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym czasie to 2,17 mln osób, w tym ok. 52% to kobiety. W marcu spodziewany jest spadek wskaźnika bezrobocia do poziomu 13,3% w wyniku powrotu rynku prac sezonowych. Najwyższe bezrobocie zanotowano w: woj. warmińsko-mazurskim 21,3%, zachodniopomorskim 18,8%, kujawsko-pomorskim 18%. Najniższe w: wielkopolskim 10,1%, mazowieckim 10,6% i śląskim 11,1%. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce wynosiła w lutym 10,2%. W krajach UE najniższy wskaźnik bezrobocia mają: Austria 4,2%, Holandia 4,9%, Luksemburg 5,2%, Dania 5,7%, Czechy i Malta po 6,8%. Najwyższe bezrobocie utrzymuje się w Hiszpanii 23,6% i w Grecji 21%.