Wyniki najnowszej ankiety Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej pokazały, że 95% inwestorów zagranicznych wybrałoby ponownie Polskę na lokalizację swoich inwestycji. Wyprzedziliśmy pod tym względem Słowację i Czechy. Najwyższe noty, w skali od 1 do 5, przyznano za członkostwo w UE (średnia ocena 4,30 pkt), następnie za walory pracowników: kwalifikacje (3,78 pkt), motywację (3,61 pkt) i produktywność (3,60 pkt). Wysoko oceniono również: stabilność polityczną, jakość i dostępność lokalnych poddostawców, jakość szkolnictwa wyższego, a także dostępność wykwalifikowanych pracowników. Natomiast niskie, najgorsze oceny otrzymały: system i administracja podatkowa oraz wysokość obciążeń podatkowych (2,54 pkt). (źródło: PAP)