Dane GUS za IV kwartał 2011 r., pokazały, że Polska, jako jeden z nielicznych krajów UE, nie odnotowała spowolnienia gospodarczego. Jest to przede wszystkim zasługą przedsiębiorstw – wynika z wypowiedzi Hanny Dmochowskiej, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego podczas konferencji prasowej. Nastąpiła poprawa rentowności netto w górnictwie, energetyce i transporcie. Bardzo dobre wyniki osiągnięto w spółkach giełdowych, a także we wszystkich działach produkujących na eksport oraz w przetwórstwie przemysłowym. Nieco gorsze wyniki osiągnęło budownictwo, informacja, komunikacja, dostawy wody i gospodarowanie ściekami, handel, naprawa samochodów, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.