Prof. Janusz Witkowski, prezes GUS prognozuje, że przy obecnym tempie przyrostu naturalnego za 20 lat liczba ludności w Polsce zmniejszy się o ok. 2 miliony – z 38,5 mln do 36,5 mln. Przez ostatnie 10 lat nasiliła się także emigracja z kraju; wg ostatniego spisu powszechnego 1,94 mln Polaków mieszka za granicą, w tym 2/3 powyżej 12 miesięcy. W dłuższej perspektywie niesie to poważne zagrożenia dla gospodarki kraju – grupa aktywna zawodowo nie będzie w stanie „utrzymać” grupy w wieku emerytalnym. Potrzebne są więc reformy w polityce demograficznej, i to o wiele głębsze niż tylko doraźne wydłużanie wieku aktywności zawodowej, czy zwiększanie obciążeń fiskalnych na pracujących. (źródło: wnp.pl)