Minister finansów, Jacek Rostowski powiedział, że zgodnie z zapisami ustawowymi podwyższone stawki podatku VAT obowiązują wyłącznie na trzy lata, tj. od 2011 do 2013 roku, a ponieważ sytuacja finansów publicznych jest dobra można spodziewać się powrotu do poziomu sprzed podwyżki.