Według danych GUS, w lutym 2012 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,3% w porównaniu do lutego 2011. W stosunku do stycznia 2012 wzrost wyniósł 0,4%.