Bank JP Morgan podwyższył prognozy dla polskiego PKB: za I kwartał 2012 z 2% do 2,75% licząc rok do roku oraz średnioroczną z 2,7% do 3%. Przesunął także z II do III kwartału 2012 spodziewaną redukcję stóp procentowych; zmniejszył także jej poziom z 75 pb do 50 pb.