Wtorek, 31 stycznia jest ostatnim dniem rocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym dla osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy, uzyskujących przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy (PIT-28). Również do końca stycznia podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej powinni złożyć roczne deklaracje o wysokości zapłaconej i odliczonej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A), a także osoby duchowne płacące zryczałtowany podatek dochodowy (PIT-19A). Wszystkie deklaracje można złożyć przez Internet za pomocą systemu e-Deklaracje, bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podobnie jak w ubiegłym roku.