W posiadaniu PKP SA znajduje się prawie 105,5 tysiąca działek gruntu, o powierzchni łącznej ponad 103,6 tysiąca hektarów. Jednak około 20% z nich nie ma jeszcze w pełni uregulowanych stanów prawnych, co uniemożliwia właściwe zagospodarowanie tych nieruchomości. W 2012 roku PKP SA ma ogłosić ponad 800 przetargów na sprzedaż swoich nieruchomości, których łączna wartość wyceniana jest na około 700 milionów złotych. Wśród nich tylko ok. 8% będzie dotyczyć sprzedaży gruntów, o powierzchni w sumie ok. 8,9 ha. Reszta terenów będzie przekazana jako aport do spółek kolejowych lub trafi do samorządów albo do Skarbu Państwa. Do zasobu mieszkaniowego PKP SA należy obecnie jeszcze 25,5 tysiąca mieszkań. W 2011 roku ze sprzedaży nieruchomości uzyskano ok. 174 miliony złotych, wynika z danych ministerstwa transportu. Uzyskane pieniądze będą przeznaczane na spłatę kilkumiliardowego zadłużenia. Spółka PKP SA została utworzona w 2001 roku w wyniku komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe; obecnie jedynym akcjonariuszem pozostaje Skarb Państwa; spółka jest dominująca w Grupie PKP. (źródło: PAP)