Niejasne przepisy podatkowe, a w szczególności ogromna liczba nowelizacji ustaw i sprzeczne interpretacje organów podatkowych, nisko konkurencyjne prawo pracy oraz bariery przy ubieganiu się o zachęty inwestycyjne to najczęściej wymieniane przez zagranicznych inwestorów przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Raport na ten temat opracowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.