Jak podał departament handlu USA, Produkt Krajowy Brutto USA urósł w IV kwartale 2011 o 2,8% w ujęciu zanualizowanym (tzn. średnia z ostatnich 12 miesięcy) licząc kwartał do kwartału. W III kwartale wzrost ten był mniejszy, na poziomie 1,8% k/k.