W 2011 roku PKB Niemiec wzrósł o 3% , poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Głównymi źródłami wzrostu były indywidualne wydatki konsumpcyjne oraz inwestycje. Eksport towarów i usług zwiększył się o 8,2% rok do roku. W 2010 roku PKB wyniósł 3,7%, po drastycznym spadku o -5,1% w 2009. Ekonomiści prognozują znaczne spowolnienie w 2012 r. do ok. 0,5% w związku z kryzysem zadłużenia w strefie euro.