GUS w komunikacie podał, że wzrost polskiego PKB za III kwartał 2011 wyniósł 4,2% rok do roku. Jest to wynik lepszy od prognozowanych 4,1%. Przypomnijmy, że w I kwartale 2011 PKB urósł o 4,5%, a w II kwartale o 4,3% rok do roku. Wzrost inwestycji wyniósł w III kwartale br. 8,5% r/r, po wzroście o 6,9% w II kwartale. Szacunkowe dane GUS podają, że popyt krajowy w III kw. wzrósł o 3,2% rok do roku, podczas gdy w II kwartale (po korekcie) o 4,3%.