Jeszcze w lecie Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o przeniesienie 1,2 mld euro dotacji z projektów kolejowych na drogowe, w ramach funduszy na rozwój infrastruktury w latach 2007-2013. KE wstępnie odmówiła. Jednak jest możliwość, że zmieni stanowisko i pozwoli na częściowe dofinansowanie projektów drogowych, ale jeszcze nie wiadomo jaka będzie to kwota. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że do chwili obecnej Polska podpisała umowy na ok. 75% środków unijnych, przyznanych jej na lata 2007-2013.