Według analizy JP Morgan Chase, wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych w kolejnych kwartałach będzie niższy niż zakładano wcześniej - w IV kwartale PKB wzrośnie o 1% zamiast 2,5%, a w I kwartale 2012 zwiększy się o 0,5%, a nie o prognozowane 1,5%. Natomiast według Citigroup, PKB za 2011 rok wyniesie 1,6%, a w 2012 2,1%. Analitycy obu banków za główne przyczyny obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego uważają zastój na rynku mieszkaniowym, spadek aktywności konsumentów oraz zaostrzenie polityki fiskalnej przez bank centralny.