Eurostat podał swoje wyniki badania poziomu inflacji w Polsce. Zharmonizowany indeks cen konsumenckich spadł w lipcu 2011 o 0,1% wobec czerwca, natomiast w ujęciu rocznym wyniósł 3,6% (w czerwcu 3,7%). Eurostat podał też, że średnia inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu br. 2,5% rdr, wobec 2,7% w czerwcu; średnia inflacja dla 27 państw UE spadła do poziomu 2,9% rdr wobec 3,1% w czerwcu. Najniższą inflację miały: Irlandia 1%, Słowenia 1,1% i Szwecja 1,6%; najwyższą: Rumunia 7,6%, Estonia 4,9% oraz Grecja 4,3%.