W listopadzie br. ma wejść w życie rozporządzenie zezwalające na eksmisję na bruk dla lokatorów zalegających z czynszem, którzy wyrokiem sądu nie otrzymali prawa do lokalu socjalnego. Rząd zapowiedział, że nadzwyczajna podkomisja sejmowa będzie obradowała nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów. Ministerstwo Sprawiedliwości ma zgłosić poprawkę do nowelizacji kc. Poprawka mówi, że na wniosek komornika gmina musi wskazać pomieszczenie tymczasowe dla eksmitowanego, ale na nie dłuższy okres niż pół roku.