W Polsce obowiązują już nowe, uproszczone przepisy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące wykonywania przez cudzoziemców pracy bez zezwolenia, tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy. Praca taka może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku, na podstawie pisemnej umowy z pracodawcą. Przepisy, określające zawody, dla których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości niezmienione, a nawet dodano nowe, np. nauczyciel języków obcych czy artysta. Rozporządzenie ma charakter porządkujący i uściślający.