Wg badania Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) „wskaźnik dobrobytu”, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa wzrósł w lipcu 2011 o 0,4 pkt; wyraźnemu ograniczeniu uległo negatywne działanie inflacji, która w czerwcu spadła do 4,2% z poziomu 5% w maju; obniżył się poziom cen żywności i odzieży, co wpłynęło pozytywnie na poprawę sytuacji gospodarstw domowych; poziom wynagrodzeń wzrósł w czerwcu o 6%; osłabło natomiast tempo zatrudnienia. (źródło: PAP)