Zgodnie z przewidywaniami RPP utrzymała stopy procentowe na poprzednim poziomie, tzn. główna stopa referencyjna wynosi 4,5% od czerwca 2011 roku. NBP poinformował w komunikacie, że: "Zgodnie z lipcową projekcją, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,7-4,4% w 2011 r. (wobec 2,8-3,7% w projekcji marcowej), 2,1-3,4% w 2012 r. (wobec 2,2-3,4%) oraz 1,8-3,4% w 2013 r. (wobec 2,1-3,7%)" oraz, że: "roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0-4,9% w 2011 r. (wobec 3,3-5,1% w marcowej projekcji), 1,9-4,5% w 2012 r. (wobec 2,3-4,8%) oraz 1,5-4,3% w 2013 r. (wobec 1,7-4,4%)".