Biuro Krajowej Statystyki z Londynu podało, że PKB Wielkiej Brytanii wzrósł o 0,5% w I kwartale 2011, w stosunku do poprzedniego kwartału. W rocznym ujęciu PKB wzrósł o 1,6% w I kwartale, po wzroście o 1,5% w IV kwartale 2010.