Wicepremier Waldemar Pawlak chce poprawki w prawie bankowym, dotyczącej spłaty kredytów hipotecznych w walutach obcych lub w złotych, ale po średnim kursie NBP lub banku, w którym spłacany jest kredyt. W ten sposób zmniejszy się obciążenie spłacających kredyty spreadem kursowym, który wynosi w niektórych bankach aż 13%. Założeniem jest umożliwienie kredytobiorcy wpłacenie raty w walucie obcej i dokonanie wyboru, po jakim kursie w złotych chce spłacić ratę - średnim NBP czy średnim obowiązującym w danym banku. Proponowane zmiany miałyby objąć nowe kredyty i umowy kredytowe w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy.