PAIiIZ na swojej stronie internetowej podaje, że wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po pierwszych 4 miesiącach 2011 roku wyniosła 5,9 mld euro. Jest to o 23% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym napływ BIZ w pierwszych 4 miesiącach br. osiągnął równowartość 81% wartości BIZ za cały rok 2010. W kwietniu napływ BIZ wyniósł 1,5 mld euro (1476 mln EUR) i był wynikiem inwestycji w kapitały własne (742 mln EUR), reinwestowanych zysków (670 mln EUR) oraz napływu kapitału w tranzycie (64 mln EUR). Wysoki poziom inwestycji w kapitały własne świadczy o rozpoczynaniu nowych inwestycji. Wg stanu na 10 czerwca 2011r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 154 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 5599,86 mln euro, w wyniku których może powstać 36 332 nowych miejsc pracy. Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (36), Wielkiej Brytanii (15), Korei Południowej (14) i Chin (13). Najpopularniejszym sektorem jest obecnie motoryzacja (25 projektów), BPO (24), i sektor maszynowy (14).