Tak wynika z corocznego badania rynku flotowego przez Corporate Vehicle Observatory, międzynarodową instytucję grupującą przedstawicieli branży CFM, obejmującego w tym roku 14 krajów, w tym Rosję. Jest to wynik najbardziej optymistyczny spośród badanych krajów. Badanie poruszało też dwie ważne kwestie: odpowiedzialność firm za bezpieczeństwo drogowe oraz potencjał rozwoju aut z zasilaniem alternatywnym do spalinowego. Tu wynik dla polskich przedsiębiorstw był mizerny – tylko znikomy odsetek dba o podnoszenie umiejętności pracowników w zakresie bezpiecznej jazdy; gorsi od nas są tylko Grecy; najlepszy wynik osiągnęły Czechy. Nie lepiej wypadły wyniki dotyczące alternatywnych źródeł zasilania – korzysta z nich również mały procent firm, tłumacząc obawą o techniczne ograniczenia aut wyposażonych w silniki inne niż spalinowe.
(źródło: wnp.pl) 

fot. spedycje.pl