Do Sejmu trafił projekt PO ustawy chroniącej klientów firm deweloperskich. Autorzy projektu uważają, że konieczny jest nadzór nad wpłatami zaliczkowymi na mieszkania, ponieważ obecnie powierzone deweloperom środki nie podlegają żadnej ochronie prawnej. Projekt zakłada obligatoryjne wprowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego lub otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego z umową ubezpieczeniową lub gwarancją bankową. W przypadku upadłości dewelopera priorytetem ma być ukończenie inwestycji, a ustawa ma zapewnić syndykowi odpowiednie do tego instrumenty prawne. Proponowane jest też stworzenie Prospektu Informacyjnego Dewelopera zapewniającego pełną informację o inwestycji i kondycji finansowo-prawnej dewelopera.