Unia Europejska chce by w roku 2020 wszyscy obywatele Unii mieli dostęp do Internetu o szybkości przynajmniej 30 Mb/s. W Polsce do tego potrzebna jest modernizacja powolnej sieci – wymiana kabli miedzianych na światłowodowe. Telekomunikacja Polska, potentat na rynku łączy, uważa, że Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zdopingować innych operatorów do podjęcia takiej inwestycji przez zastosowanie systemu zachęt, gwarantujących przynajmniej częściowy zwrot nakładów. W przeciwnym razie mniejsi operatorzy poczekają aż TP zmodernizuje na swój koszt sieci, a potem i tak będzie musiała je udostępnić. A TP nie bardzo się do tego kwapi.