Wicepremier Waldemar Pawlak jest przeciwny prywatyzacji Międzynarodowych Targów Poznańskich planowanej przez Ministerstwo Skarbu. Uważa, że MPT, jako narzędzie rozwoju regionu, powinny pozostać we władaniu samorządu, tak jak ma to miejsce w przypadku największych centrów targowo-wystawienniczych na świecie. Władze Poznania, które mają 40% udziałów w spółce MPT, wystąpiły o bezpłatne przekazanie im pozostałych 60% przez Skarb Państwa. Prezydent Ryszard Grobelny obawia się, że jeśli targi trafią w ręce prywatnego inwestora, będzie on nastawiony na maksymalizację zysku, a nie na rozwój i promocję polskich firm i gospodarki.