Eksport w tym okresie w ujęciu rocznym wzrósł o 15,5% i osiągnął 31,0 mld euro, a import wzrósł o 10,9% i wyniósł 33,0 mld euro. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 4,5 mld euro, i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 2,1 mld euro. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - 4,7 mld euro, w tym z UE saldo osiągnęło poziom 5,1 mld euro.