... "samorządów nie można ograniczać w tej części, która może wzmacniać potencjał rozwojowy Polski”. Odniósł się do projektu Ministerstwa Finansów ograniczania deficytu jednostek samorządu terytorialnego przez wprowadzenie reguły: relacja deficytu do dochodów nie może przekroczyć poziomu 1%. Według wicepremiera zadłużenie samorządów ma niewielki, kilkunastoprocentowy wpływ na ogólny poziom zadłużenia państwa. Nie można też dopuścić do blokowania inwestycji samorządów, szczególnie teraz, gdy mogą korzystać z dotacji unijnych.