Drogą elektroniczną można wypełnić ankietę do 16 czerwca. Spis je jest przeprowadzany równocześnie, jako badanie pełne i reprezentacyjne, na dwóch rodzajach formularzy. W badaniu pełnym należy odpowiedzieć na 15 pytań, natomiast do badania reprezentacyjnego wylosowano 20 % Polaków, którzy będą musieli wypełnić ankietę z 60 pytaniami.
Żeby skorzystać ze spisu przez Internet, należy wejść na stronę www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl oraz uzyskać login i hasło (ważne przez 2 tygodnie). Udział w spisie jest obowiązkowy na podstawie ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis pozwoli zebrać informacje obejmujące: charakterystykę terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystykę etniczno-kulturową, oraz wzajemne relacje członków gospodarstwa domowego, rodziny, charakterystykę mieszkań i budynków.