GUS podał w komunikacie, że w kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest pozytywnie (na poziomie +1), lepiej niż w marcu (- 5). Z badania wynika, że firmy maja większy portfel zamówień, wzrosła produkcja budowlano-montażowa i ocena sytuacji finansowej. Zmniejszają się też trudności w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty.