Może on w swoim imieniu umocować inną osobę – z rodziny lub obcą. Ważne jest jednak, by pełnomocnictwo ogólne było, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo może również dotyczyć składania podpisów świadczących o przyjęciu, odrzuceniu lub wstrzymaniu się od głosu w przypadku uchwał głosowanych przez kwerendę, czyli zbieranie podpisów. Każdy podpis złożony przez pełnomocnika rodzi dla mocodawcy takie same skutki jak jego własne działanie.