Według danych MSWiA, w 2010 roku najwięcej nieruchomości gruntowych w Polsce nabyli Niemcy. Na kolejnych pozycjach są: Holendrzy i Ukraińcy. Ogółem wydano cudzoziemcom 262 zezwolenia na nabycie gruntów o łącznej powierzchni 807 ha, w tym firmy zakupiły 717 ha, a osoby indywidualne 90 ha. Najchętniej kupowano w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim i mazowieckim.