W lutym 2011 stopa bezrobocia zarejestrowanego w Polsce wyniosła 13,2% wobec 13% w styczniu, podał GUS. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2 150,2 tys., czyli była wyższa o 2,1% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrosła o 2,3%.