Wg danych GUS, w lutym 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,7 % wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 r. i o 3,5% wyższa niż w styczniu 2011 r. Dane GUS są zgodne z prognozami analityków Ministerstwa Gospodarki, którzy oczekują, że w marcu tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie również zbliżone do 10 %, natomiast wzrost PKB w I kwartale 2011 r. powinien przekroczyć poziom z II półrocza 2010 r. (4,2%).