Inflacja w lutym 2011 wzrosła tylko o 0,2% w ujęciu miesięcznym i o 3,6% w ujęciu rocznym. Prognozy zakładały wzrosty odpowiednio o 0,4% i 3,9%. Jest więc nadzieja, że Rada Polityki Pieniężnej odsunie w czasie decyzję o podwyżce stóp procentowych, zapowiadaną wcześniej już na kwiecień.