Aż 73% pozytywnie ocenia swój bank (średnia unijna to 59%). Najważniejsza cecha banku to stabilność, wskazało ją 62% badanych (średnia unijna to 24%). Jednak chętniej niż inni Europejczycy, bo 9% w stosunku do 7%, Polacy zmieniliby swój bank na inny. Aż 89% Polaków chwali sobie bankowość internetową, która w Polsce jest rzeczywiście oparta na najnowocześniejszych systemach, ponieważ została wprowadzona później niż w innych krajach. Najgorszy stosunek w Europie do swoich banków mają Niemcy. Natomiast w skali całego świata – bardziej zadowoleni niż Polacy są Amerykanie, co jest zaskakujące w obliczu ich niedawnego kryzysu finansowego. Eksperci z Ernst & Young podsumowują, że optymizm Polaków może po części wypływać ze słabej edukacji ekonomicznej i niewielkich wymagań, bo na przykład wybierając bank kierujemy się przede wszystkim cenami, a nie jakością usług.