Chcą go stworzyć spółki Skarbu Państwa: Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.,Dipservice w Warszawie S.A., COBO Sp. z o.o., Składnica Księgarska Sp. z o.o., Kaskada Sp. z o.o., AGRO Sp. z o.o. – wszystkie z siedzibą w Warszawie. Nowa spółka w zamian za swoje akcje przejmie majątek łączących się spółek. Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych ma nastąpić w tym roku.