Jest to najwyższy poziom tego wskaźnika od sierpnia 2007 roku.

Analitycy spodziewali się wzrostu indeksu do 106,8 pkt ze 106,5 pkt przed korektą. Indeks zaufania konsumentów wyniósł minus 10,0 pkt wobec minus 11,2 pkt. poprzednio. Analitycy spodziewali się wzrostu do minus 10,0 pkt. KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł 6,5 pkt wobec 6,1 pkt. poprzednio. Tu spodziewano się 6,5 pkt. Indeks koniunktury w usługach wyniósł 11,1 pkt, a oczekiwano jego wzrostu do 9,5 pkt. W handlu wskaźnik wyniósł minus 0,2 pkt wobec minus 0,6 pkt poprzednio, a w budownictwie wyniósł minus 24,3 pkt wobec minus 26,0 pkt poprzednio.

 

 

Źródło "Onet.pl"