Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, od 31 stycznia do 6 lutego 2011r., cena skupu kukurydzy była o 5,8 proc. wyższa niż w ubiegłym tygodniu i o 14 proc. wyższa niż przed miesiącem.

Na przełomie stycznia i lutego br. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 3,74 zł/kg, tj. po cenie o 5 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu, ale o 5,5 proc. niższej niż przed miesiącem.

Ceny skupu kurcząt typu brojler wykazują tendencję wzrostową. Na początku lutego żywiec ten skupowano średnio w kraju po 3,28 zł/kg, tj. po cenie o 0,5 proc. wyższej niż w poprzednim tygodniu i o 5,5 proc. wyższej niż przed miesiącem.


Źródło "Puls Biznesu"