Pomoc finansowa, którą zamierzają przyznać polskie władze budzi w Brukseli poważne wątpliwości, dotyczące spełniania unijnych standardów. Mowa o wsparciu dla projektu, w ramach którego mają być produkowane silniki benzynowe nowej generacji w zakładach w Bielsku Białej. Całkowite koszty owego projektu inwestycyjnego opiewają na kwotę 730 milionów złotych. Polska planuje przyznać pomoc w kwocie 170 mln zł w formie ulgi podatkowej, dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, bezpośredniej dotacji jako zachęty do realizacji inwestycji oraz bezpośredniej dotacji na koszty związane z zatrudnieniem.

Komisja popiera pomoc udzielaną w regionach mniej rozwiniętych, musi być jednak ostrożna i zadbać o to, by nie doszło do zakłócenia konkurencji na unijnym rynku.

Wszczęcie postępowania daje możliwość zgłaszania uwag i wyjaśnienia wątpliwości, nie przesądza jednak o jego wyniku.

 

 

Źródło "Money.pl"