Sektor bankowy umacnia swoją pozycję w Europie, o czym świadczy wysoki poziom aktywności na rynku najmu powierzchni biurowych w ostatnich 12 miesiącach. W okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r. popyt banków na powierzchnię biurową w Europie kształtował się na poziomie o 20% wyższym od średniej z pięciu lat. wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield.
 
Wynajęto ponad milion mkw. powierzchni biurowej, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w czasie spadku aktywności na rynku najmu w latach 2009-2010. W ostatnich sześciu miesiącach wzrosła liczba umów najmu powierzchni powyżej 5 000 mkw. w porównaniu z poprzednim półroczem.
 
Dominującą pozycję nadal zajmują najważniejsze ośrodki bankowości, tj. Londyn, Paryż i Frankfurt, na które przypadło ponad 55% wszystkich umów najmu zawartych w minionym roku przez sektor bankowy w Europie. Największą aktywność na rynku najmu odnotowano w Londynie, w którym wynajęto prawie 300 000 mkw., co stanowiło 27% łącznego popytu w Europie. Na tę wielkość w dużym stopniu wpłynęła umowa typu pre-let dotycząca najmu 65 000 mkw., którą UBS podpisał w III kw. 2010 r.
 
Szczególnie silny wzrost aktywności na rynku najmu wystąpił w Warszawie i Pradze. Warszawa, która staje się regionalnym centrum bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej, może się pochwalić wzrostem popytu o prawie 63% w porównaniu ze średnią z pięciu lat. Poziom najmu w Pradze w ubiegłym roku wyniósł 25% powyżej średniej.
Brak podaży wysokiej jakości w wielu lokalizacjach Europy spowodował utrzymanie się trendu polegającego na zajmowaniu powierzchni przez ich właścicieli. Jest to szczególnie widoczne w Londynie i Moskwie. Czynsze za najlepsze powierzchnie zaczynają rosnąć w wielu miastach europejskich i z tego względu najemcy nie są już w stanie uzyskać atrakcyjnej ceny w ramach umów pre-let, co było możliwe jeszcze 6-9 miesięcy wcześniej. W odróżnieniu od dwóch największych transakcji zawartych w połowie 2010 r. żadna z większych umów najmu podpisanych w okresie od października 2010 r. do marca 2011 r. nie była umową typu pre-let.
źródło: Property Journal nr 6-7/2011