Nadal bardzo dobre wieści płyną z rynku nieruchomości, jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe. Optymistyczne nastroje nie słabną. W zeszłym roku wynajęto blisko 1,9 mln metrów kwadratowych obiektów magazynowo – przemysłowych i był to rekord.

Obecnie prawdopodobnie nie uda się wynająć aż tak wielkich powierzchni, ale mimo to podaż nadal jest bardzo wysoka. Do połowy roku zwiększyła się o blisko 900 tysięcy metrów kwadratowych nowych magazynów. Drugie tyle pozostaje w budowie, co wskazuje na to, że całkowita podaż powierzchni obiektów magazynowo – przemysłowych wyniesie w naszym kraju 9 mln metrów.

O tym, że inwestorzy postrzegają nadal rynek magazynów optymistycznie świadczy fakt, że zwiększa się liczba magazynów oddawanych na rynek bez uprzednich umów najmu. Obiekty magazynowo przemysłowe stawiane spekulacyjnie miały ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych.

Popyt na obiekty magazynowo – przemysłowe nadal w największym stopniu (blisko cała połowa powierzchni najmu) generuje branża logistyczna, w mniejszym stopniu, choć również istotnie – e – commerce, natomiast zmniejszył się nieco udział przemysłu motoryzacyjnego.

Jeśli chodzi o rynki z największą podażą i wynajętą powierzchnią – tutaj dominuje oczywiście Warszawa i Górny Śląsk, jednak w dużej mierze tak dobry wynik to efekt przedłużania dotychczasowych umów najmu. Jeśli natomiast wskazać lokalizacje gdzie popyt na nowe magazyny jest największy i gdzie najwięcej było ich wynajętych, to należy wskazać właśnie na Wrocław i Poznań. To w tych miastach tzw. nowy popyt na powierzchnie magazynowe dominował. Wyniósł ponad 100 tysięcy metrów w pierwszym półroczu we Wrocławiu , a w Poznaniu było to o około 10 mniej.



Obecna niewynajęta podaż magazynów w całym kraju to około 800 tysięcy metrów kwadratowych. Największy wskaźnik pustostanów jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe jest w Warszawie – wynosi 15 procent. Najmniejszy właśnie w Poznaniu i Wrocławiu – mniej niż 6 procent.
Czynsze najmu są bardzo zróżnicowane. Najwięcej zależy od lokalizacji i formatu obiektów magazynowo – przemysłowych. Najdroższe są magazyny w miastach, zwłaszcza jeśli łączą ze sobą jeszcze funkcje biurowe i wystawiennicze.

Czynsze najmu – porównując województwa największe są na Mazowszu (średnio 18 zł za metr w WGN), ale w dużej mierze wynika to z dużej liczby ofert właśnie typu Small Business Units, czyli obiekty  magazynowo – przemysłowe, ale też biurowych i wystawienniczych. Przykład: – czynsz najmu takiej właśnie nieruchomości w Klaudynie koło Warszawy wynosi aż 43 zł za metr.

Na Dolnym Ślasku średnia stawka najmu metra kwadratowego magazynu to 14 zł. Tyle samo we Wrocławiu. Nieco taniej będzie poza miastem - za magazyny w Mirosławicach koło Wrocławia trzeba płacić około 10 – 12 zł od metra.
Inne województwa dominujące na rynku powierzchni magazynowych: w Wielkopolsce średni czynsz najmu metra kwadratowego za magazyn to 12 zł, na Pomorzu 14 i tyle samo na Śląsku. Najtańsze regiony jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe to oczywiście ściana wschodnia, gdzie średnie stawki wynoszą około 10 zł za metr.

Iwona Hryncewicz
Doradca ds. Nieruchomości i Analiz WGN