NBP podał, że wartość kredytów na nieruchomości udzielonych gospodarstwom domowym we wrześniu 2010 roku spadła o 1 mld 866 mln zł w porównaniu z sierpniem i wyniosła 259 mld 265,6 mln zł. Natomiast w sierpniu wartość tych kredytów wzrosła w porównaniu z lipcem o 10 mld 15,6 mln zł i wyniosła 261 mld 131,8 mln zł. Podobnie rzecz się ma w przypadku kredytów walutowych: ich wartość we wrześniu wyniosła 158 mld 203,4 mln zł, co oznacza spadek m/m o 4 mld 152,4 mln zł, po wzroście o 7 mld 741,9 mln zł w sierpniu w stosunku do lipca.