Z finansowania zakupu nieruchomości kredytem we franku szwajcarskim zrezygnowały w sierpniu aż trzy banki: Alior Bank, mBank, MultiBank oraz Bank BPH.

Tym samym ta oferta pozostaje jedyne w Nordea Bank oraz  PKO BP.
W efekcie powyższych decyzji spadły średnie marże kredytów w walucie szwajcarskiej w wysokości 300 tys. zł (co stanowi 80 proc. wartości nieruchomości) z 5,85 proc. do poziomu 4,62 proc.

Przeciętny koszt kredytu w złotych polskich w przypadku ofert standardowych oraz pakietowych nieznacznie się obniżył i ukształtował na poziomie odpowiednio 2,04 proc. oraz 1,18 proc.

Podobnie zachowały się średnie marże kredytów denominowanych do dolara amerykańskiego. W minionym miesiącu spadły do poziomu 6,08 proc. (wcześniej 6,17 proc.) oraz 4,88 proc. (wcześniej 4,99 proc.).

Od kredytów udzielanych w walucie strefy euro banki w ramach kredytów standardowych pobierają obecnie o 0,04 pkt proc. wyższe marże w stosunku do miesiąca poprzedniego. Wynoszą one średnio 3,19 proc. W przypadku ofert promocyjnych marże kredytów denominowanych do euro nieco spadły i ukształtowały się na poziomie 2,02 proc.

(źródło: Rzeczpospolita)