Wszystkie trzy agencje z wielkiej trójki: Standard&Poor’s, Fitch oraz Moody’s Investors Services ostrzegają, że rozważają obniżenie ratingu dla Węgier. Dzisiaj rating jest na poziomie BBBminus, więc po ewentualne korekcie w dół węgierskie obligacje miałyby ocenę nazywaną „śmieciową”.

W ocenie agencji zarządzanie gospodarką węgierską jest pozbawione strategii, niezrozumiale wprowadzane są podatki i banki podejmują nieracjonalne decyzje akceptujące straty z tytułu złych kredytów. W konsekwencji negatywnie to wpływa na inwestycje i wzrost gospodarczy Węgier.