PGNiG planowało 10% podwyżkę. Specjaliści z URE oszacowali, że gospodarstwa domowe odczują 2,5% wzrost miesięcznych opłat za używanie kuchenek gazowych, tj. o 0,60 zł; natomiast rachunki za dodatkowo ogrzewanie mieszkań gazem wzrosną o około 3,8%., czyli 11,00 złotych miesięcznie. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 października 2010 do 31 marca 2011. Pozostałe opłaty za korzystanie z usługi gazowej nie ulegną zmianie.